CLA – Conjugated Linoleic Acid

Konjugerad linolsyra är mer känd under förkortningen CLA som kommer från Engelskans Conjugated Linoleic Acid. Det sägs ha flera olika kvaliteter, bland annat som antioxidant med hälsosamma effekter på hjärta och kärl. Det är dock som viktminskningstillskott som det är mest är känt för. Då används CLA för att minska fettvikten. Teorin är att CLA hämmar enzymer som annars deltar i fettbildningen samt motverkar fettinlagringen i kroppen.