Koffein

Koffein är förmodligen världens mest konsumerade stimulantia. I rimliga mängder kan koffein på kort sikt motverka trötthet och öka ditt fokus.


Koffein

Koffein upptäcktes av den tyske kemisten Friedrich Ferdinand Runge 1819 och isolerades första gången av honom året efter. Han myntade begreppet ”kaffein”, en kemisk förening i kaffe som i Sverige fick namnet koffein. Koffein återfinns naturligt i olika mängder exempelvis bönor, blad och frukter hos över 60 olika växter.

Motverkar trötthet

Hos människor är koffein en stimulant av det centrala nervsystemet som har förmågan att tillfälligt motverka trötthet. Bruk av drycker innehållande koffein, som exempelvis kaffe, te, läsk och energidrycker, är spritt i alla åldrar över hela världen. Koffein är världens mest konsumerade psykoaktivt verkande drog. Årligen konsumeras globalt 120 000 ton koffein. Koffein är lagligt och oreglerat i så gott som alla jurisdiktioner.

Ökad prestationsförmåga

Koffein kan öka prestationen under träning då de ökar frisättningen av dopamin och adrenalin i kroppen. Dopamin kan ge känsla av välmående samtidigt som de har positiva effekter på motorik, kreativitet och fokus. Adrenalin har många prestationshöjande effekter. Det vidgar luftrören, ökar blodtrycket och blodflödet till våra muskler.

Utöver de prestationshöjande effekterna kan koffein även vara av betydelse för den som vill minska sin vikt. Koffeinet ökar din kroppstemperatur, vilket leder till ökad energiåtgång som i sin tur boostar din fettförbränning.

Koffeinet har en rad positiva egenskaper, men man ska var lite försiktig och prova sig fram. Ett för stort intag kan bland annat ge biverkningar som hjärtklappning, muskeldarrningar, illamående. Man bör även tänka på dess relativt långa halveringstid som gör att ett försent intag på dagen kan ge sömnproblem under natten.