Beta-Alanin

Beta-alanin är en naturligt förekommande icke-essentiell aminosyra. Supplementering av beta-alanin har visat en ökning av karnosinkoncentrationen i musklerna vilket leder till minskad utmattning under aktivitet samt en ökad total muskelaktivitet. Beta-alanin visar störst potential som prestationshöjare under träningsaktiviteter som håller sig inom intervallet 60-240 sekunder.


Beta-alanin

Aminosyrorna beta-alanin och histidin bildar tillsammans ämnet karnosin. Karnosin finns i stor utsträckning i musklerna och har en buffrande verkan genom att neutralisera sura vätejoner i blodet. Det innebär att du höjer din mjölksyratröskel och kan prestera bättre. Då histidin skapas naturligt av i vår kropp behövs generellt inget extra tillskott. Annat är det med beta-alanin – då det är den begränsande faktorn kan tillskott vara fördelaktigt för optimal karnosinsyntes. Karnosin är även en naturlig antioxidant samt förstärkare produktionen av vasodilatorn kväveoxid (NO). Vidgade kärl leder till ett ökat blodflöde till de arbetande musklerna.