Potassium

Potassium, eller kalium som vi svenskar vanligtvis kallar det, är en av sju nödvändiga makromineraler. Ett högt kaliumintag minskar risken för stroke, sänker blodtrycket, skyddar mot förlust av muskelmassa, bevarar bentäthet och minskar bildandet av njurstenar.


Potassium – Kalium

Potassium är ett äldre tekniskt namn på kalium, men det används fortfarande i bland annat engelskan. De primära funktionerna av kalium i kroppen innefattar reglering av vätskebalans och styrning av hjärtats och andra muskels elektriska aktivitet.

Kalium har bevisade hälsofördelar. Det är en elektrolyt som motverkar effekterna av natrium, vilket hjälper till att upprätthålla konsekvent blodtryck. Kalium är också viktigt för att upprätthålla balansen mellan syror och baser i kroppen. Baser är alkalier som ännu inte har löst sig i vatten.

Blodtryck och kardiovaskulär hälsa. Lågt kaliumintag har upprepade gånger kopplats till högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdom. Att upprätthålla ett lågt natriumintag är viktigt för att sänka blodtrycket, men att säkerställa ett bra intag av kalium kan vara lika viktigt. En ökning av kaliumintaget tillsammans med en minskning av natrium är avgörande för att minska risken för hjärt-kärlsjukdom.

En diet som är hög i kalium kan hjälpa till att bevara muskelmassa hos äldre människor, liksom under förhållanden som tenderar att leda till muskelförtvining, såsom diabetisk ketos. Ett tillräckligt kaliumintag kan dock bidra till att förhindra detta.

Kalium finns i många obearbetade livsmedel. Några av de bästa källorna är färska bladgrönsaker, avokado, tomater, potatis och bönor. När livsmedel bearbetas minskar generellt mängden kalium. Många bearbetade livsmedel har även en hög mängd natrium. När natriumkonsumtionen ökar behövs ökat kalium för att avbryta effekten av natrium på blodtrycket.