Glutamin

Glutamin, ofta förkortad Gln eller Q, är en av de 20 aminosyror som är byggstenar i proteiner. Den är icke-essentiell och används vid kroppens matsmältning och näringsupptag. Utöver det så står Glutamin för över 35% av det kväve som transporteras ut i musklerna. Det finns forskare som anser att Glutamin är den viktigaste aminosyran till kroppsbyggaren. Glutamin ger en komponent i muskelmetabolismen och ett cellulärt stöd som inte delas av någon annan aminosyra.


Glutamin

Glutamin är den vanligaste aminosyran som finns i dina muskler — över 61% av skelettmuskeln är glutamin. Glutamin består av 19% kväve, vilket gör det till den primära transportören av kväve i dina muskelceller. Under intensiv träning är glutaminnivåerna kraftigt utarmade i kroppen, vilket minskar styrka, uthållighet och återhämtning. Det kan ta upp till 6 dagar för Glutaminnivåer att återgå till det normala – och glutamin spelar en nyckelroll i proteinsyntesen. Studier har visat att l-glutamintillskott kan minimera nedbrytning av muskler och förbättra proteinmetabolismen.