Balansträning

Att ha en bra balans är viktigt – inte bara när du är i träningslokalen. En väl utvecklad balans är minst lika viktig i vardagen – i princip alla rörelser vi gör under en dag involverar balanssinnet. Kroppskontroll, core, koordination och träningseffekt är alla exempel på vad som utvecklas vid korrekt utförd balansträning.