Ornitin

Ornitin används för att förbättra atletisk prestanda, minska glutaminförgiftning vid behandling av hjärntillstånd på grund av leversjukdom och för sårläkning.